TILBUD OM SIKKERHETSSJEKK AV VÅRE KJÆRE BILER

I klubben vår har vi alt fra blivende klassikere til biler som er så gamle at de dermed slipper EU-kontroll, og andre er godkjent som bevaringsverdige og slipper av den grunn EU-kontroll. Bilene som omfattes av EU-kontroll-ordningen er derfor ikke så viktige I denne sammenheng som de de som ikke omfattes av ordningen. Mange har nok registrert bilen som bevaringsverdig nettopp for å slippe unna EU-kontroll. Ofte er det harmløse ting som er årsak til dette, som oljelekkasjer som ikke har med sikkerhet å gjøre, men mer med forurensning. Dette er arbeidskrevende å utbedre, men som sagt har det ikke noe direkte med sikkerhet å gjøre.

Noen av oss kjøper veteranbiler uten å ha nok kunnskap om både vedlikehold, reparasjon, drift/bruk av kjøretøyet osv.

En som selv har restaurert et kjøretøy kjenner dette bedre enn en som har handlet på finn.no. Snittalderen på eierne av de eldste bilene blir ofte også høyere for hvert år og kanskje brukes kjøretøyene mindre og blir i noen tilfeller mer utsatt for bensinlekkasjer, bremseutfordringer, gamle dekk som kan være farlige i f.eks. regnvær mv. Etanolholdig bensin (95 oktan) kan ødelegge eldre bensinslanger og andre vitale gummideler som pakninger osv i en motor og føre til brann. Derfor er det viktig å følge nøye med på lukt og/eller rene lekkasjer for å forebygge slike ting.

Derfor har spørsmålet om en frivillig, gjerne årlig, sikkerhetssjekk av bilene blitt mer og mer aktuelt. Rjukanulykken satte fart i arbeidet med å få i stand en ordning. Noen av årsakene der var muligens at bilen ikke hadde blitt tilstrekkelig vedlikeholdt rent teknisk. Det er viktig for oss alle at våre medlemmer har trafikksikre biler til beste for øvrige trafikanter og ikke minst oss selv og dem som er med i bilen.

Selvfølgelig er alle veteranbilentusiaster opptatt av at bilene er i god teknisk stand, men det er ofte slik at helt objektive fagfolk hvert eller annethvert år bør ta en sjekk.

DERFOR:
Agder Motorhistoriske Klubb og flere av de øvrige veteranklubbene på Sørlandet har fått til en egen avtale med Asbjørn`s Bilverksted, Fyresmoen, 4790 Lillesand, tlf 372 75 050, mailadresse post@asbjornsbilverksted.no. (Autorisert bilverksted for opp til 7500 kg).

Sikkerhetssjekken vil være inspeksjon av dekk, styring/forstilling (herunder styrekuler mv), bakstilling, bremser herunder bytte av bremsevæske, se etter lekkasjer osv. Alt dette for kun kr 500,- inkludert mva.

Hvis man avdekker noe som må tas tak i vil verkstedet gi et tilbud på dette til medlemmet.

LMK, som Agder Motorhistoriske Klubb er tilsluttet, i har også nylig fått til en landsdekkende avtale med NAF (se LMK.no nyhetsbrev 6/2020) som man tar sikte på skal gjennomføres hvert femte år og som koster kr. 1295,- for de som ikke er NAF-medlemmer og kr. 1095,- for NAF-medlemmer. Her tar man kontakt med nærmeste NAF-senter. Men les mer på lmk.no. 

Det arbeides i skrivende stund også for å få til en avtale med et bilverksted litt vest for Kristiansand. Dette kommer vi tilbake til når det hele er avklart.

Vi håper at flest mulig benytter seg av disse tilbudene slik at vi kan ferdes sikkert på veiene til glede for våre medtrafikanter og oss selv.