Året 2020 vil gå over i historien som et meget spesielt og vanskelig år. Ingen av verdens fremste spesialister hadde noen som helst aning om at dette skulle utvikle seg så dramatisk. Vi må alle ta innover oss at mye kan skje uten at vi er forberedt på det.

Veteranbilbevegelsen er i delvis dvale. Noen samles og kjører en tur, eventuelt drikker kaffe og prater om nye og gamle prosjekter. Om hva vi skal gjøre med kjøretøyet, eller om vi skal kjøpe oss opp med flere kjøretøy, andre rydder og selger unna. Prater du med noen som har solgt, så går det ikke så mange år, så angrer de at de kvittet seg med det spesielle kjøretøyet.

Noen arrangementer fikk vi til i 2020. 17. mai ble markert i mange kommuner på Agder. Kjøretur i øst og vest fra Kristiansand til Evje fikk vi til med god oppslutning. Vi fikk også til et møte i Oddernes menighetshus med over 60 personer, med foredrag om riksvei 40 fra Oslo til Kristiansand. Resten av året er alle planlagte arrangementer avlyst.

Vi er alle forskjellige, har forskjellige behov, og vi er ulike i hvilket kjøretøy vi synes mest om. Slik må det være. Det skaper mangfold og gjør at vi tar vare på de fleste type kjøretøy som er morsomme å kunne bruke og vise frem for de kommende generasjoner.

Jeg er veldig opptatt at vi fortsetter å tenke veterankjøretøy, selv i disse pandemitider. De fleste kjøretøy er nå parkert. Mange av oss har forskjellige oppgraderinger og forbedringer vi planlegger å gjennomføre i den mørke tiden. Det er også viktig at vi finner ut av å holde god kontakt med våre nærmeste kollegaer/venner, og samles i mindre grupper. Det er også viktig å ivareta helse for hver enkelt, å vite hvor mine grenser går for hva jeg følger er forsvarlig i forhold til pandemien.

Derfor oppfordrer jeg hver enkelt til å finne den beste og mest forsvarlige måten å samles på, i mindre grupper, og med personer en kjenner og føler seg trygg på.

Jeg håper og tror at når vi sender opp rakettene til nyttår, så kan vi forhåpentligvis legge nye planer for året 2021 med mange samlinger og møter. Vårmønstring, Tronåsen-løpet, Birkelandsmarkedet osv. Vi må håpe at pandemien kommer under kontroll, og at det blir vaksine, slik at verden etter hvert kommer på det riktige sporet.

Da vil jeg ønske hver enkelt av dere en god og fredfylt jul, sammen med de nærmeste, samt et riktig godt nytt år, både med hensyn til helse, og hva vi skal få til i året som kommer.

Så til vi sees igjen: Ta vare på hverandre.

Håkon M Omland