LMK-forsikringen, i samarbeid med IF, er som vi alle vet et svært godt tilbud til våre medlemmer. Vi har hatt en liten prat med ”vår mann” i IF, Glenn Pedersen, om hvordan det ligger an med forsikringen nå.

Er det noe sving på forsikringssalget nå, Glenn Pedersen?

Ja, vi kan ikke klage! Det kommer mange nytegninger på veteranforsikring av de ulike typene vi kan tilby. Vi har jo både Helforsikring, Restaurerings- og lagerforsikring og Blivende Klassiker-forsikring på ”menyen” og vi er klar for å treffe stadig nye kunder også i 2021. Det jeg er litt forundret over, er at det er fremdeles ganske mange AMK-medlemmer som ikke utnytter dette gode tilbudet for forsikring.

Vi forstår at IF har flere gode tilbud til våre medlemmer enn bare veteranforsikringen?

Ja, det er sikkert! Vi kan jo tilby alle mulige forsikringer til medlemmene i LMK-klubber, både på hus, hytte, bil, reiseforsikring og mye annet.  Og vi er absolutt konkurransedyktige på både priser og betingelser, det skal ingen være i tvil om. I tillegg til våre gode priser tilbyr vi 15 % rabatt når alle de private forsikringene for hver enkelt samles hos oss. Det blir det en god besparelse av!

Men her snakker vi jo om to forskjellige grupper, de som allerede har sine forsikringer i IF og de som har forsikringene i andre selskaper. Hvordan skal disse forholde seg?

De medlemmene som allerede er totalforsikret i IF, men ikke har registrert dette som LMK-tilknyttede forsikringer, går jo glipp av rabatten på 15 %. De kan kontakte meg, så sørger jeg for overføring til LMK-tilknytningen slik at de oppnår rabatten. Det er gjort på to minutter på telefon eller e-post.

Medlemmer som har sine forsikringer i andre selskaper, vil naturligvis være interessert i å sjekke opp om det er noe å tjene på å flytte til IF. Og da er det bare å kontakte meg på telefon eller e-post, det koster ikke fem øre å få et tilbud!

Dessuten må vi ikke glemme at LMK, som veteranbevegelsens paraplyorganisasjon, får en provisjon av alle forsikringsinnbetalingene. Jo flere forsikringer, dess mer inntekt til LMK. Det blir nesten som Grasrotandelen i tipping! Det må da veteraneiere synes er veldig bra!

For AMK sin del har vi i tillegg den gleden at Glenn Pedersen og hans kolleger i IF også i år er med på å finansiere AMK-kalenderen som medlemmene får sammen med dette bladet.

Da sier vi takk for samtalen og ønsker lykke til med forsikringstegningen i det nye året!

Glenn Pedersen kan kontaktes på telefon 488 50 177 eller på e-post glenn.pedersen@if.no