«Birkenes Bygdemuseum ble etablert som stiftelse i 1987. Museet består av gårdsanlegget Grasham på Tveide, Myhre Torvstrøfabrikk og bomfesteanlegget ved Flaksvann. …. Museets hovedprofil er gårdshistorie fra ca. 1850-1960, samt håndverk, teknikk og småindustri…»

(Fra Birkenes Bygdemuseum hjemmeside pr. januar 2022)

Det kommer ikke så mye frem av museets hjemmeside, men en skal ikke holde på lenge med gårdshistorie før en kommer bort i motoriseringen av landbruket. Og er en først den sentrale aktøren i lokalhistorisk arbeid, bevaring og formidling, blir en også fort adressat når noen ønsker å donere eller avhende materiell for videre bevaring og utstilling. Så også med Birkenes Bygdemuseum. Opp gjennom årene har museet blitt eiere av motorsager, stasjonærmotorer, lokomobil, traktorer, brannbil og veteranbuss. Og objekter har tiltrukket seg interesserte og kompetanse i flere omganger.

Tellef Aas var av de første som satte museet på det motorhistoriske kartet. Under hans ledelse, og med hans faglighet, ble torvstrøfabrikkens lokomobil restaurert. Det rådet, på samme tid, et aktivt arbeidslag som reparerte og driftet en rekke stasjonærmotorer ved museet. Det ble sågar arrangert en «Torvstrø-dag» der lokomobil og stasjonærmotorer fikk en sentral rolle.

«Svalandsruta» har også bidratt med å sette museet på kartet som et museum som ivaretar mer enn gårdshistorie. «Restaureringslaget Svalandsruta» ble etablert av privatpersoner, men målsetningen ble ganske raskt å tilby bussen til museet når denne var ferdig. Bussprosjektet førte til at museet fikk både en mulighet for å ta vare på og formidle den omfattende transport- og rutebilhistorien i Birkenes. Det førte også til at museet fikk en kombinert garasje og museumsverksted. Buss og garasje har i snart 30 år gitt museet en dugnadsgjeng med iver og kompetanse til å restaurere, vedlikeholde og drifte museets voksende samling av motorer, traktorer, brannbil og veteranbuss. Dugnadsgjengen i museets verksted samles hver tirsdag på dagtid.

Våren 2020 sto «Steinars Garasje» klar for innflytting på museets eiendom på Tveide. Dette er et privat bygg og en samling, som driftes av familie og venner av og rundt Steinar Støle. Steinars samlinger består av motorsager, traktorer, personbiler og en tømmerbil. I samlingene presenteres enkeltkjøretøy fra familiens egen historie. Her presenteres deler av utviklingen innen motorsager. Her presenteres også lokal motor-, nærings- og industrihistorie gjennom 1958 Steyr tømmerbil og utstillingen rundt «Kylland og Knutson Bilforetning, Herefoss». Gjennom Buicken fra 1932 ønskes det også å fortelle historien om Lars Kile jr og hans «Packard Cars and Parts». «Steinars Garasje Venneforening» har sin bakgrunn i dugnadsgjengen «Steyr-gjengen», som har støttet opp om Steinars ønske om å restaurere, vedlikeholde og drifte kjøretøy i samlingene hans siden 2013. Venneforeningen har medlemmer med lang yrkes-, hobby- og motorhistorisk kompetanse innen fagfeltene som kan nyttiggjøres i et slikt bygg med en slik samling. Etablering av bygg og samling ved museet har, derfor, bidratt med både samlinger, kompetanse og aktivitet ved museet. Dugnadsgjengen samles hver onsdag kveld utenom skoleferiene.

Fra sin start som bevarer og formidler av lokal bondekultur, har altså Birkenes Bygdemuseum utviklet seg til å bli et motorhistorisk senter. Det var ikke intensjonen, men slik Kjell-Ivar Søreng i Grimstad Motorveteraner, konkluderte det ved besøk 2021 har det blitt:

«-Treffet her i Steinars Garasje var en oppfølging etter første samling», forteller Kjell-Ivar videre. «Her har vi fått et innblikk i gleden av, og spenningen med, å spore opp og ta vare på riktig fin årgang. Miljøet rundt Steinar er unikt og her bygges det opp et kulturhistorisk senter av klasse.»

Dette ble virkelig synlig våren 2020. Da kom stiftelsen «Lillesand-Flakksvandsbanen A/S» med forespørsel om å få benytte museets verksted til restaurering av deres «Melkeruta». I-3842. En Volvo kombinertrute fra 1958 med karosseri fra Sandvik Karosserifabrikk, Mandal. Dette var et omfattende restaureringsprosjekt i form av en Volvo snute-kombinertrute. Stiftelsen hadde alt hyret en fagperson til prosjektet. «Utlånt» fra «Steyr-gjengen», på «andre siden av tunet». Etter hvert ble museets egen verkstedgjeng med på prosjektet. Prosjektet ankom museet januar 2020. Siden den gang har det vært arbeidet fra 1 til 5 dager i uka. I desember 2021 står kombinertruta som rullende, ferdig, chassis med påmontert karosseri som skal gjennomgå gjenoppbygging montert på ramma. Egen presentasjon av prosjektet kommer i et senere nummer av Fjærbladet.

Jt.