Kategoriarkiv: Forsikring

Hvordan skaffe seg LMK-forsikring?

Muligheten for LMK Veteranforsikring er vel en av de aller største medlemsfordelene som AMK kan tilby, og mange har slått til på denne. Imidlertid er det enda flere der ute som ikke har kommet så langt foreløpig, og vi har oppfanget en viss usikkerhet når det gjelder hvordan man skal gå frem når man skal søke om veteranforsikring.

Søknadsskjemaet finner du på www.lmk.no under menypunktet Forsikring (til venstre på skjermbildet). Det er det greit å skrive ut. Har du ikke tilgang til internett, kan du få hjelp av klubben til dette.

Dette skjemaet skal så fylles ut. På side 1 er det opplysninger om kjøretøyet og om eieren, og det skulle jo være greit nok. Opplysningene om kjøretøyet finner du generelt i vognkortet.

På side 2 skal det tre underskrifter, av eier, besiktigelsesperson eller vitne, og fra klubben. Her stanser vi opp litt.

Besiktigelsesperson eller vitne? For alle de som har kjøretøyer med en verdi på mindre enn 250.000 kroner er det lurest å bruke et vitne. Den som skal være vitne må selv være medlem i AMK og må selv ha LMK-forsikring på minst ett av sine kjøretøy (kjennemerket skal oppgis). Da kan eier og vitne i fellesskap fylle ut side 3 og 4 i skjemaet, som gir et bilde av kjøretøyets generelle tilstand, før skjemaet undertegnes av både eier og vitne, og sendes klubben sammen med bildene.

Hvis kjøretøyet er mer verd enn 250.000 kroner eller du ikke kjenner noen du kan spørre om å være vitne, må du bruke en av klubbens besiktigelsespersoner. Det står liste over disse på side 2 i hver utgave av Fjærbladet. Besiktigelsespersonen gjør da samme jobben som vitnet, og undertegner skjemaet sammen med eieren før det sendes klubben. Dersom du ikke kjenner noen som kan være vitne, kan klubben muligens hjelpe deg med å finne et medlem som oppfyller kravene og som kan hjelpe deg, så du slipper å bestille besiktigelsesperson.

Vi gjør her oppmerksom på at styret i AMK har bestemt at besiktigelsespersonene skal ha en godtgjørelse på 300 kroner for besiktigelsen (som inkluderer kjøring) som eieren gjør opp direkte med besiktigelsespersonen.

Når det gjelder bilder som dokumenterer kjøretøyets tilstand, er det tatt inn noen eksempler på de to neste sidene i dette bladet, som viser hvordan bildene skal tas. Det er også en beskrivelse av dette på hjemmesiden både til AMK og LMK (se nedenfor om dette). Kjøretøyets eier må da bli enig med vitne/besiktigelsesperson om hvem som skal ta bilder. Bildene lastes inn på en CD og sendes til klubben sammen med søknaden.

Når klubbens forsikringskontakt får søknader og CD kontrollerer han at alt er greit utfylt og at bildene er som de skal være. Så undertegner han på vegne av AMK og bekrefter da at bileier er medlem i klubben vår og at klubben anbefaler at søknaden blir godkjent. Og dermed sendes dette (som oftest samme dag) videre til LMK.

Hos LMK går søknaden til forsikringsutvalget, som har møter etter behov i forhold til søkandsmengden, men minst annenhver uke. De vil som oftest godkjenne søknaden, og den blir da sendt videre til forsikringsselskapet, som ordner med oppretting av avtale og oppsigelse av din gamle forsikring. Du får også beskjed fra LMK når forsikringsutvalget har behandlet søknaden.

Hvis forsikringsutvalget av en eller annen grunn ikke vil godkjenne din søknad, får du beskjed om dette også. Vanligvis vil du da få vite hva årsaken er, og hva du kan gjøre for likevel å få innvilget forsikringssøknaden

LMK forsikring tilbyr også andre forsikringer (på hus, bil reise og alt det andre…) og vil sikkert kontakte deg og be om å få komme med et tilbud. Vi vet at mange medlemmer av AK har spart en god del penger på å bytte forsikringsselskap, og det koster jo ikke noe å få et tilbud fra dem, det er jo bare å si ja takk eller nei takk.

Husk da at nærmere informasjon om LMK Forsikring, priser og beskrivelse av hvordan bildene skal tas, kan du finne på www.lmk.no under menypunktet Forsikring.