For nesten 40 år siden…

Nedenfor bringer vi sakspapirene til AMKs første generalforsamling, som fant sted 15. november 1979 på Elevine kafeteria i Kristiansand. Moro å lese hvordan ting foregikk i ”gamle dager”!

Dagsorden:

Konstituering:

Styret ber generalforsamlingen vedta følgende:

Møteleder: Dagfinn Lunøe-Nielsen

Styrets sekretær velges til referent

To styremedlemmer til det nye styret undertegner protokollen

 

Beretning og regnskap, se nedenfor

 

Ansvarsfrihet

Styret ber om ansvarsfrihet for den perioden som er gått.

 

Forslag til vedtektsforandring

Styret foreslår en endring i § 11. Denne har nå slik ordlyd: ”Eventuell oppløsning av klubben kan bare skje på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og med minst ¾ av de fremmøtte stemmer. Samme generalforsamling avgjør også fordelingen av klubbens aktiva.”

 

Endringsforslag:

”Eventuell oppløsning av klubben kan bare skje på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og med minst 50 % av medlemmenes stemmer. Samme generalforsamling avgjør også fordelingen av klubbens aktiva.”

 

Fastsettelse av medlemskontingent

Styret foreslår at kontingenten for 1980 blir kr. 50,-.

 

Valg

Etter § 7 i klubbens vedtakter er 3 medlemmer i styret på valg hvert år. Etter loddtrekning er følgende kommet på valg:

Kasserer Dagfinn Lunøe-Nielsen

Styremedlem Olav Haddeland

Styremedlem Stein Onarheim

 

Valg av revisor:

Styret foreslår avtroppende kasserer Dagfinn Lunøe-Nielsen.

 

Beretning for perioden februar til november 1979

Styret har i perioden bestått av følgende:

Formann: Ove Sandve

Nestformann: Frank Ove Brøvig

Sekretær: Sverre Sørensen

Kasserer: Dagfinn Lunøe-Nielsen (på valg)

Styremedlem: Olav Haddeland (på valg)

Styremedlem: Stein Onarheim (på valg)

 

Klubben ble født av en gruppe veteranentusiaster som gikk trøtt av å måtte dra land og strand rundt for å være med på løp og treff. Det viste seg at bare her i Kristiansandsområdet med omegn var det temmelig mange som drev med akkurat den samme hobbyen. Problemet med deler og hvordan arbeidet skulle gjøres under en restaurering var det samme over alt.

Det er derfor meget hyggelig å kunne opplyse at klubben allerede teller 64 medlemmer. Det er i perioden holdt 7 medlemsmøter, hvor mellom 25 og 40 personer pleier å møte.

MEDLEMSBLAD

Klubben har egen klubbavis hvor medlemmene gratis kan sende inn annonser over deler som er for salg eller som ønskes kjøpt.

Styret har holdt 6 styremøter. Det er oppnevnt en løpskomité som består av følgende: Harald Bjerland, Kai Sørensen, Stanley Stubstad og Jan Fr. Wasland.

 

AKTIVITETER OG AVTALER

Biltilhenger: Det er inngått en avtale med firma Lunde Caravansentral om leie av biltilhenger. Pris kr. 100,- under 5 mil, ubegrenset kjøring kr. 200,- (+ moms).

 

Forsikring: Representanten Sigurd Sørensen fra Norges Brannkasse har vært og informert om forsikring på gammelbilen. Kasko inntil kr. 20.000 koster kr. 150,-, og kasko inntil kr.- 40.000 koster kr. 250,-. Selvassuranse er kr. 2.500,-.

 

Bilkortesjen 17. mai: Klubbens første samlede tur var i kortesjen 17. mai. Dette var arrangert av ”Sørlandets Venner” til inntekt for seilskuten ”Sørlandet”.

 

Biltreff: Klubbens første ”treff” ble arrangert 26. mai med fremmøte på Autosalg, Dalane.

 

Familieløp: Søndag 17. juni og søndag 2. september ble klubbens familieløp arrangert. Søndag 19. august var fire biler en tur til Arendal på Øyestadfestivalen til inntekt for Lions Club.

 

Lakkering: Etter avtale kan klubbens medlemmer kontakte firma Koland Bilservice, Bjelland, for lakkering og pussing av bilen for avtalt pris. Arbeidet er førteklasses.

 

Regnskap pr. 1.11.1979

 

Inntekter:

Kontingenter                                             3.200,00

Startkontingenter                                       260,00

Innbetalt for mat på klubbmøte               965,00

Innestående på postgirokonto                    38,40

4.463,40

 

 

Utgifter:

Diverse utgifter                                     2.463,70

Utlagt til dekning av mat                        134,40

2.598,10

Kassebeholdning 1.11.1979                  1.865,30

4.463,40

 

Dagfinn Lunøe-Nielsen (Kasserer)

Oddvar Bjerland (Revisor)