Trafikkforsikringsavgiften (TFA)

• Stortinget har vedtatt at forsikringsselskapene i Norge skal overta innkreving av årsavgift for kjøretøy fra og med 1. januar 2018.
• Samtidig endrer avgiften navn til «Trafikkforsikringsavgift til staten» (TFA).
• Den nye avgiften er et resultat av statens ønske om å redusere administrasjonskostnadene knyttet til årsavgiften.
• Størrelsen på TFA fastsettes av Stortinget hvert år og betales sammen med forsikringspremien.

Gebyr-ordningen er ny for hele bransjen og forsikringsselskapene har måtte innføre nye IT-løsninger som styrer erklæringer på en helt ny måte.
Hensikt med innføring av denne gebyr-ordningen var å redusere antall uforsikrede kjøretøy i Norge. Antall uforsikrede kjøretøy er redusert fra 114.000 ved starten av året til 58.000 pr. i dag. Så systemet virker og gjør at fellesskapet får inn sine penger.
Totalt er det ca. 3,8 millioner kjøretøy i Norge. Gjennom året skjer det bytte av forsikringsselskap, salg, avregistrering og vraking av kjøretøy. Totalt utgjør dette 41% av totale kjøretøy- ca. 1,55 millioner i året. Så dette er en god del av det daglige livet for mange.
TFA innkreves proratarisk (dvs like mye hver måned) for alle kjøretøygruppene.
Det ble laget et kodesystem på alle kjøretøygrupper, fra personbiler til veteranbil, moped+++. Ved endringer på kjøretøy som for eksempel går fra dagligdags bil til en veteranbil, må det utstedes nye koder og ny faktura til kunde.
Start og stopp av TFFA:
TFA beregnes fra og med første dag en erklæring/garanti stilles fra et forsikringsselskap. Det spiller ikke ingen rolle om erklæring/garantien ikke benyttes. TFA beregnes pr dag – fra første dag!
• Viktigheten av salgsmelding:
• Det viktig å levere salgsmelding så fort som mulig etter aksept. Den må undertegnes (evt godkjennes med bank-ID dersom den leveres digitalt) av både selger og kjøper. Det er kjøpers ansvar at salgsmelding leveres raskt (loven sier innen 3 dager).
• Dato for eierskifte:
• Det er dato for selgers underskrift i salgsmeldingen som angir dato for eierskifte. Denne datoen gjelder uavhengig av når salgsmeldingen leveres eller behandles av Statens Vegvesen.
• Erklæring i forbindelse med eierskifte:
• Selgers erklæring i TFF Auto opphører automatisk på dato for eierskifte (til og med dagen før)
• Ny eier må sørge for å bestille forsikring senest datoen for eierskifte. Kjøper man bil på fredag og bestiller forsikring på mandag (fordi man avtaler at selger ikke skal slette sin forsikring før på mandag, men den opphører automatisk ihht salgsmeldingens dato) – dette vil medføre at kjøper da har vært uforsikret i 3 dager (fredag, lørdag og søndag) og får tilsendt gebyrkrav på mandag.

Glenn Pedersen