Så var det denne forsikringen, da…..

Som alle sikkert har fått med seg, tilbyr AMK en usedvanlig god veteranforsikring gjennom vår tilslutning til LMK (Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyklubber) som har en avtale med IF om forsikring av våre fine kjøretøyer, både på to og fire hjul.

Det er litt overraskende at over halvdelen av AMKs medlemmer ikke benytter seg av denne enestående muligheten til både å få en god forsikring og i tillegg en forsikring som er virkelig rimelig. Og i tillegg er det for de fleste kjøretøyene blitt mye enklere å tegne en slik forsikring, siden alle kjøretøy med en verdi opp til 300.000 kr. slipper unna besiktigelse.

For den utvidede forsikringen, altså de kjøretøyene som har en verdi over 300.000 kr., vil det fortsatt være nødvendig med besiktigelse og fotografering. På side 2 i hver utgave av Fjærbladet står det liste over AMK sine besiktigelsespersoner som kan kontaktes for å ordne med besiktigelse og fotografering.

LMK Helforsikring dekker ansvar, kasko og redningsforsikring for hele Europa. Det er ingen begrensning på årlig kjørelengde.

I tillegg til den ordinære Helforsikringen som gjelder for kjøretøy eldre enn 30 år, tilbys det også en ordning for ”blivende klassikere”. Disse må besiktiges på samme måte som ved Helforsikring. Det kreves at kjøretøyene som skal forsikres er mellom 15 og 30 år gamle, er i original stand og ikke minst i riktig god stand. For å få en blivende klassiker-forsikring må den som skal ha forsikringen også ha en Helforsikring fra tidligere.

Blivende klassiker-forsikringen har en kjørelengdebegrensning på 5.000 km. pr. år. Det kan også stilles andre krav med tanke på blant annet oppbevaring. Vi går ikke i detalj her, de som er interessert i en slik forsikring kan spørre og får da svar.

I tillegg tilbys det en lager- og restaureringsforsikring som kan tegnes for kjøretøy som er eldre enn 15 år. Denne forsikringen gjelder først og fremst kjøretøy som ikke er registrert, som lagres i påvente av å bli 30 år eller er under restaurering. Hvis et kjøretøy som er under restaurering sendes til verksted, salmaker, lakkering og lignende som en del av restaureringsprosessen, dekker forsikringen også transport til og fra disse stedene.

Skal et kjøretøy restaureres i utlandet, kreves det en separat avtale med IF i hvert enkelt tilfelle. Det må kontrolleres at verkstedet som skal utføre arbeidet, har sin egen ansvarsforsikring som dekker kjøretøyet mens det står på verkstedet.

Og så var det prisene, da!

Helforsikring for kjøretøy 1959 modell eller eldre, med verdi opp til 300.000 kr., koster det 465 kr. i året å forsikre. Er kjøretøyet verd mer enn 300.000, plusses det på 150 kr. for hver 50.000 verdien økes med.

Helforsikring for kjøretøy 1960 modell eller nyere, med verdi opp til 300.000 kr., koster det 495 kr. i året å forsikre. Er kjøretøyet verd mer enn 300.000, plusses det på 150 kr. for hver 50.000 verdien økes med. Det vil si at for eksempel en bil som er verd 600.000 til få en forsikringspris på 1.395 kr.

Blivende Klassiker-forsikring koster 1.800 kr. i året for verdi inntil 300.000, her med en økning på 200 kr. for hver 50.000 verdien økes med ut over 300.000.

Mopeder og lette motorsykler har vel sjelden en verdi over 300.000. Ett års forsikring av en slik koster 295 kr. Tunge motorsykler betaler som bil.

Lager- og restaureringsforsikring koster 295 kr. i året opp til 300.000. Er kjøretøyet verd mer enn 300.000, plusses det på 150 kr. for hver 50.000 verdien økes med, akkurat som i Helforsikring.

Egenandelene er like for alle typer veteranforsikring:

Kaskoskade for Helforsikring og Blivende Klassiker har en egenandel på 2.000 kr.
Brann, tyveri og glass-skader har en egenandel på 750 kr.
Redningsforsikringen har egenandel på 200 kr. når redningen skjer i Norge, og 500 kr. i resten av Europa.

Høres ikke dette ut som en god handel? Vi må jo huske på at selv om en har alle sine forsikringer i ett selskap, og dermed får ”mengderabatt”, vil de fleste selskaper ikke ha noe imot at et veterankjøretøy forsikres i et annet selskap, særlig når dette er veterankjøretøymiljøets eget selskap, og vi har aldri hørt om noen forsikringsselskaper som reduserer ”mengderabatten” av den grunn.

Derimot, når man har fått gjort en avtale om LMK-forsikring med IF, koster det heller ikke noe å få et tilbud på øvrige forsikringer. Vi som har LMK-forsikring, får jo svært gode rabatter hos IF også på våre øvrige forsikringer, og i tillegg får LMK en liten andel av vår forsikringspremie, slik at vi støtter veteranbevegelsen på den måten. Man kan nesten si at dette er forsikringsvarianten av Grasrotandelen i tippingen!

Dersom du som nå har hatt tålmodighet til å lese gjennom dette, og som ikke allerede har LMK Forsikring, nå blir nysgjerrig, enten det er for å forsikre veterankjøretøyet eller å utvide LMK-forsikringen til også å gjelde andre forsikringsobjekter, så er det bare å ta en telefon.

Nå er det slik at AMK har en egen kontaktperson hos IF. Han sitter på IFs kontor i Arendal, han heter Glenn Pedersen, og ham kan du ringe på telefon 488 50 177, eller du kan sende ham en mail til glenn.pedersen@if.no så får du svar på alt du lurer på!

Lykke til!