UT PÅ TUR IGJEN

Som i fjor, arrangerer AMK også i år en tur til tyske bilmuséer, denne gang fra 16. til 20. oktober. All informasjon ligger i brosjyren som følger her, og det er bare å melde seg på! Husk at det er begrenset deltakerantall, så det er som det pleier, de som er trege med å bestille kommer kanskje ikke med, og det vil jo være synd!

TRYKK HER FOR Å SE TUR PROGRAMMET !