Formannen svarer

Det er andre tider enn det vi er vant til i mai. Ingen arrangementer kunngjort her på side 3, i alle fall ikke på lange tider, og de som står her, vet vi ikke en gang om vil bli gjennomført.

Fjærbladet har tatt en prat med AMKs formann Håkon Omland om hvordan egentlig ståa er for klubben nå.

Det ble ikke noe greit, dette, Håkon?

Nei, det gjorde ikke det. Vi håpet i det lengste at denne epidemien var noe som ville gå fort over, men da vi først måtte avlyse den bestilte turen til Fredericia med 55 AMKere, så måtte vi se i øynene at her blir aktiviteten lav fremover.

Styret besluttet derfor å avlyse alle arrangementer frem til 1. juli, og så håper vi at det skal være mulig å komme forsiktig i gang etter det. Og uansett kan vi jo glede oss ekstra mye til neste år når dette året ble så dårlig.

Vi kan jo kjøre oss en tur, ikke sant?

Jo da, det er det ikke noe i veien for, og det vil jeg anbefale for alle. Det er jo fredelig og greit å kjøre en tur med det gamle kjøretøyet. Men det er ikke så greit hvis det blir for mange som kjører sammen, for det er jo svært mange som følger med, og vi vil jo nødig at verken AMK eller veteranbevegelsen i sin helhet skal få dårlig ord på seg blant folk om å være noen som ikke bryr seg om retningslinjene og ikke tar hensyn til den situasjonen vi alle befinner oss i.

Men det blir jo dårlig med kontakt mellom AMK og alle de over tusen medlemmene på denne måten?

Ja, dessverre, det gjør det. Og for i alle fall å bøte litt på det har styret sagt seg enige i at vi gir ut ett ekstra nummer av Fjærbladet i år, for på den måten å holde kontakten med alle våre folk. Det er greit at folk skal vite at vi jobber med sakene og allerede er i gang med planleggingen av neste år.

Skal det skje noe spesielt neste år?

Ja, i 2021 er det igjen det tradisjonelle Rallye Tronåsen som vi arrangerer sammen med Gammelbilens Venner i Stavanger. Der kommer det nok til å bli mye folk! Og så er det jo de faste postene da, alle de vi har gått glipp av og kanskje vil gå glipp av i år, vi har vårmønstringen, Kvinesdalsturen, Kristi Himmelfartstreffet, bygdedagene i Åseral, Setesdalstreffet og ikke minst Birkelandsmarkedet. Men det håper vi at vi får lov til å arrangere i år også.

Hvordan holder du medlemmene oppdatert?

Nå kommer det ut et nytt nummer av Fjærbladet i begynnelsen av juli, tenker jeg. Der vil det bli oppdatert oversikt over våre arrangementer. Og dessuten har vi jo vårt ypperlige SMS-system som vi kan bruke til å informere alle om det som skjer.

Noe mer til slutt, Håkon?

Jeg er overrasket over hvor mange nye medlemmer AMK har fått de siste månedene til tross for forholdene. Det er veldig hyggelig. Alle er velkommen i AMK, til et godt miljø og mange gode tilbud til medlemmene!
Til slutt vil jeg bare oppfordre dere alle til å ta vare på hverandre, og bruke tiden på å være sammen med de nærmeste, samt kanskje gjøre noen oppgraderinger på kjøretøyet og sjekke de viktigste funksjonene som bremser, styring og lys.

Vi satser på at dette går over!

Så var det denne forsikringen, da…..

Som alle sikkert har fått med seg, tilbyr AMK en usedvanlig god veteranforsikring gjennom vår tilslutning til LMK (Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyklubber) som har en avtale med IF om forsikring av våre fine kjøretøyer, både på to og fire hjul.

Det er litt overraskende at over halvdelen av AMKs medlemmer ikke benytter seg av denne enestående muligheten til både å få en god forsikring og i tillegg en forsikring som er virkelig rimelig. Og i tillegg er det for de fleste kjøretøyene blitt mye enklere å tegne en slik forsikring, siden alle kjøretøy med en verdi opp til 300.000 kr. slipper unna besiktigelse.

For den utvidede forsikringen, altså de kjøretøyene som har en verdi over 300.000 kr., vil det fortsatt være nødvendig med besiktigelse og fotografering. På side 2 i hver utgave av Fjærbladet står det liste over AMK sine besiktigelsespersoner som kan kontaktes for å ordne med besiktigelse og fotografering.

LMK Helforsikring dekker ansvar, kasko og redningsforsikring for hele Europa. Det er ingen begrensning på årlig kjørelengde.

I tillegg til den ordinære Helforsikringen som gjelder for kjøretøy eldre enn 30 år, tilbys det også en ordning for ”blivende klassikere”. Disse må besiktiges på samme måte som ved Helforsikring. Det kreves at kjøretøyene som skal forsikres er mellom 15 og 30 år gamle, er i original stand og ikke minst i riktig god stand. For å få en blivende klassiker-forsikring må den som skal ha forsikringen også ha en Helforsikring fra tidligere.

Blivende klassiker-forsikringen har en kjørelengdebegrensning på 5.000 km. pr. år. Det kan også stilles andre krav med tanke på blant annet oppbevaring. Vi går ikke i detalj her, de som er interessert i en slik forsikring kan spørre og får da svar.

I tillegg tilbys det en lager- og restaureringsforsikring som kan tegnes for kjøretøy som er eldre enn 15 år. Denne forsikringen gjelder først og fremst kjøretøy som ikke er registrert, som lagres i påvente av å bli 30 år eller er under restaurering. Hvis et kjøretøy som er under restaurering sendes til verksted, salmaker, lakkering og lignende som en del av restaureringsprosessen, dekker forsikringen også transport til og fra disse stedene.

Skal et kjøretøy restaureres i utlandet, kreves det en separat avtale med IF i hvert enkelt tilfelle. Det må kontrolleres at verkstedet som skal utføre arbeidet, har sin egen ansvarsforsikring som dekker kjøretøyet mens det står på verkstedet.

Og så var det prisene, da!

Helforsikring for kjøretøy 1959 modell eller eldre, med verdi opp til 300.000 kr., koster det 465 kr. i året å forsikre. Er kjøretøyet verd mer enn 300.000, plusses det på 150 kr. for hver 50.000 verdien økes med.

Helforsikring for kjøretøy 1960 modell eller nyere, med verdi opp til 300.000 kr., koster det 495 kr. i året å forsikre. Er kjøretøyet verd mer enn 300.000, plusses det på 150 kr. for hver 50.000 verdien økes med. Det vil si at for eksempel en bil som er verd 600.000 til få en forsikringspris på 1.395 kr.

Blivende Klassiker-forsikring koster 1.800 kr. i året for verdi inntil 300.000, her med en økning på 200 kr. for hver 50.000 verdien økes med ut over 300.000.

Mopeder og lette motorsykler har vel sjelden en verdi over 300.000. Ett års forsikring av en slik koster 295 kr. Tunge motorsykler betaler som bil.

Lager- og restaureringsforsikring koster 295 kr. i året opp til 300.000. Er kjøretøyet verd mer enn 300.000, plusses det på 150 kr. for hver 50.000 verdien økes med, akkurat som i Helforsikring.

Egenandelene er like for alle typer veteranforsikring:

Kaskoskade for Helforsikring og Blivende Klassiker har en egenandel på 2.000 kr.
Brann, tyveri og glass-skader har en egenandel på 750 kr.
Redningsforsikringen har egenandel på 200 kr. når redningen skjer i Norge, og 500 kr. i resten av Europa.

Høres ikke dette ut som en god handel? Vi må jo huske på at selv om en har alle sine forsikringer i ett selskap, og dermed får ”mengderabatt”, vil de fleste selskaper ikke ha noe imot at et veterankjøretøy forsikres i et annet selskap, særlig når dette er veterankjøretøymiljøets eget selskap, og vi har aldri hørt om noen forsikringsselskaper som reduserer ”mengderabatten” av den grunn.

Derimot, når man har fått gjort en avtale om LMK-forsikring med IF, koster det heller ikke noe å få et tilbud på øvrige forsikringer. Vi som har LMK-forsikring, får jo svært gode rabatter hos IF også på våre øvrige forsikringer, og i tillegg får LMK en liten andel av vår forsikringspremie, slik at vi støtter veteranbevegelsen på den måten. Man kan nesten si at dette er forsikringsvarianten av Grasrotandelen i tippingen!

Dersom du som nå har hatt tålmodighet til å lese gjennom dette, og som ikke allerede har LMK Forsikring, nå blir nysgjerrig, enten det er for å forsikre veterankjøretøyet eller å utvide LMK-forsikringen til også å gjelde andre forsikringsobjekter, så er det bare å ta en telefon.

Nå er det slik at AMK har en egen kontaktperson hos IF. Han sitter på IFs kontor i Arendal, han heter Glenn Pedersen, og ham kan du ringe på telefon 488 50 177, eller du kan sende ham en mail til glenn.pedersen@if.no så får du svar på alt du lurer på!

Lykke til!

AMCAR og LMK forener krefter.

Tungvektere innen norsk kjøretøyhobby og kjøretøyhistorie står nå sammen.
Etter flere år med god dialog og godt samarbeid på enkeltsaker, har AMCAR og Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber funnet tiden inne for å formalisere et samarbeid. I april 2020 signerte styrene i AMCAR og LMK en formell samarbeidsavtale, som skal bringe de to organisasjonene nærmere hverandre.
Formålet med denne avtalen er at man gjennom aktivt samarbeid søker å bli en større, sterkere og bedre enhet for entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøy i Norge. Dette skjer gjennom et samarbeid hvor man tilfører hverandres organisasjoner kapasitet til å gjøre en bedre jobb for sine, til sammen, 88.000 direkte- og indirekte medlemmer samt 280 tilsluttede klubber, lag og foreninger.
Samarbeidet mellom organisasjonene avdekker mye felles historie. Forbindelsene mellom AMCAR og LMK går så langt tilbake som til stiftelsen av LMK. AMCAR var sammen med et knippe klubber stifter av LMK i 1978 – med virkning fra 1979. På slutten av 1980-tallet opphørte derimot samarbeidet – og organisasjonene gikk hver til sitt. I de senere årene har likevel begge organisasjoners styrer og administrasjoner konkludert med at det er til det beste for vår bevegelse – i en politisk og samfunnsmessig utfordrende tid – at man finner formelt sammen igjen. Begge organisasjonen er ideelle – eid av medlemmene, og begge jobber for retten til å kunne bruke og eie et entusiast-, hobby- eller motorhistorisk-kjøretøy uten urimelige hindringer fra myndigheter eller regelverk. De to organisasjonene har valgt en forskjellig tilnærming – der AMCAR ønsker å jobbe for de som har bil som hobby, så ønsker LMK å jobbe for det motorhistoriske og bevaringsverdige. Endringer i kjøretøymiljøet bidrar til at det er få eller ingen motsetninger i de to organisasjonenes ønsker og formål lenger – tvert imot. Ønsker og mål henger sammen og utfyller hverandre, og samlet skaper dette den bredden kjøretøymiljøet trenger for videre rekruttering og en levedyktig fremtid. Til slutt står alle i kjøretøymiljøet overfor de samme utfordringene og kreftene i samfunnet. Tid for å denne felles front er derfor nå!
For begge organisasjonene er det viktig å forene de to største miljøene; kjøretøyhobbyen og det motorhistoriske og bevaringsverdige, samt aktørene innen kjøretøyorganisasjoner. Dette for å få én tydelig og ensartet stemme for vår felles sak. AMCAR og LMK blir et felles talerør for kjøretøyspørsmål knyttet til entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøy i Norge. Det faktum at AMCAR styrkes i arbeidet for å gi de som har kjøretøyhobby gode medlemstilbud og LMK styrkes samtidig i jobben for bevaring og vern av norsk kjøretøyhistorie og motorhistoriske kjøretøy, vil styrke begge organisasjoner i å jobbe felles mot egne mål.

Fremtidens utfordringer for kjøretøymiljøene krever langt mer ressurser enn det de to organisasjonene i dag har hver for seg. Et samarbeid vil derfor styrke organisasjonenes evne til å kunne jobbe for sine medlemmer og deres formål. Dette skal blant annet skje gjennom:
– At man samarbeider i og om myndighetssaker, som er relatert til kjøretøyspørsmål.
– At man engasjerer seg for hverandre.
– At man opptrer felles på utvalgte treff, utstillinger, arrangementer og klubb-besøk.
AMCARs oppmykning i formålsparagrafen om å omfatte hele bilhobbyen og LMKs oppmykende definisjon om motorhistorisk og bevaringsverdig, har banet vei for et tettere samarbeid mellom to ideelle organisasjoner til det beste for egne medlemmer av norske entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøyklubber i Norge. Samarbeidet gjør AMCAR/LMK til Norges suverent største bilorganisasjon for hobbykjøretøy og Norges nest største bilorganisasjon – uansett kjøretøygruppe.
President i AMCAR, Tore Tøtdal, uttaler om samarbeidet:
«Det er svært gledelig at AMCAR og LMK etter mange år har funnet sammen igjen, og inngått et formelt og forpliktende samarbeid. Interessene de to organisasjonene representerer har felles utfordringer, både når det gjelder utøvelse av disse interessene og når det gjelder rekruttering. Et godt og konstruktivt samarbeid mellom AMCAR og LMK er et svært viktig bidrag til en positiv utvikling for norsk kjøretøyhobby og -historie.»
Styreformann i LMK, Torbjørn Evanger uttaler om samarbeidet:
«Et hvert samarbeide må basere seg på gjensidig respekt og tillit mellom organisasjonene. Det føler jeg vi har oppnådd underveis, jeg ser derfor fram til et konstruktivt og godt samarbeid, til beste for våre medlemmer»

Ett problem løst!

Da jeg (altså redaktøren) kjøpte min kjære Mercedes var den ene nøkkelen nokså dårlig, låsstammen hang ikke helt sammen med plastknotten i enden, så den ble utnevnt til reservenøkkel. Etter hvert ble den andre nøkkelen likedan. Jeg forsøkte med lim. Det holdt ikke. Så forsøkte jeg med en loddebolt for å smelte plasten der den var sprukket opp. Det holdt et par uker.

Men nå har jeg funnet løsningen! Jeg avla et besøk hos AMK-medlem Christian Berge Haugen i Lås- og nøkkelservice her i Kristiansand. Han hadde riktig nøkkelemne, og det å kopiere den gamle nøkkelen var en smal sak som var gjort unna på minutter. Han fikk derfor laget to nye nøkler til meg, og begge passet som et skudd i alle bilens låser. Fantastisk!

Og så skulle jeg betale. Da Christian sa prisen, ble jeg noe overrasket og minnet ham om at jeg hadde fått to nøkler, ikke bare en. Men prisen var for to, og den var behagelig, for å si det svakt. Virkelig et hyggelig besøk, kan trygt anbefales til alle AMK-ere (og alle andre også, selvfølgelig!)