Usedvanlig flott vårmønstring

Vårmønstringen 5. mai var i år lagt til Torvet i Kristiansand, takket være stor velvilje fra Kristiansand kommune. Siden ordfører Herald Furre i Kristiansand omtalte vårmønstringen på Facebook og likte det han så, får vi håpe at vi kan få anledning til å bruke Torvet også til neste år og i årene fremover. For det var det bare én mening om blant veteranfolket; at dette virkelig var Stedet å ha dette arrangementet.

Siden datoen kolliderte med at par andre arrangementer, nemlig Ekebergmarkedet og Rally Sørland, kom det nok litt færre kjøretøy enn vi hadde ventet, men det var henimot 150 biler og tohjulinger likevel. Til og med en brannbil hadde funnet veien til Torvet! Og om det kunne vært flere kjøretøy, så er det ingen tvil om at det ble svært rikelig med publikum! Og det er jo fordelen med å holde vårmønstring på et slikt sted, der er mange folk i nærheten som kommer bortom og kikker. God reklame for hobbyen vår, det er slik vi vil ha det

Første bil kom allerede før kl. 08.30, og fra 9-tiden og fremover mot den offisielle starten kl. 10 strømmet det stadig inn biler og motorsykler gjennom portalen vår. Men det hadde vært plass til flere, og så vet vi det til neste gang! Billedkavalkaden på denne og de følgende sider viser litt av mangfoldet og den gode stemningen. Og et stykke ut på dagen ble det delt ut tre restaureringsplaketter. Det har vi en egen artikkel om i dette bladet.