Bli medlem Nå!

Vil du bli medlem?

Bli medlem i Agder Motorhistoriske Klubb nå! Fyll ut skjemaet her.
Bli medlem Nå!

Siste artikler

  • Formannen

Formannen svarer

mai 12th, 2020|0 Comments

Det er andre tider enn det vi er vant til i mai. Ingen arrangementer kunngjort her på side 3, i alle fall ikke på lange tider, og de som står her, vet vi ikke en […]

  • kollisjonsskade

Så var det denne forsikringen, da…..

mai 12th, 2020|0 Comments

Som alle sikkert har fått med seg, tilbyr AMK en usedvanlig god veteranforsikring gjennom vår tilslutning til LMK (Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyklubber) som har en avtale med IF om forsikring av våre fine kjøretøyer, både […]

AMCAR og LMK forener krefter.

mai 12th, 2020|0 Comments

Tungvektere innen norsk kjøretøyhobby og kjøretøyhistorie står nå sammen.
Etter flere år med god dialog og godt samarbeid på enkeltsaker, har AMCAR og Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber funnet tiden inne for å formalisere et samarbeid. I […]

  • nokkel

Ett problem løst!

mai 12th, 2020|0 Comments

Da jeg (altså redaktøren) kjøpte min kjære Mercedes var den ene nøkkelen nokså dårlig, låsstammen hang ikke helt sammen med plastknotten i enden, så den ble utnevnt til reservenøkkel. Etter hvert ble den andre nøkkelen […]

  • bilde tændplug

Den Gyldne Tændplug utdelt på årsmøtet!

april 14th, 2020|0 Comments

Den Gyldne Tændplug, som er klubbens nest høyeste hedersbevisning, deles ikke ut hvert år. Snaut nok annethvert! Og etter gjeldende regler skal den bare deles ut til én person i året – maksimalt.

Vanligvis foregår utdelingen […]

  • bilde årsmøte

Årsmøtet 2020

april 14th, 2020|0 Comments

Årsmøtet 2020

Tid og sted : 11.02.2020, Offisersmessa
Deltakelse : 46 medlemmer

Saksliste

• Velkommen v/formannen
• Godkjenning av innkalling
• Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen
• Styrets årsberetning
• Regnskap
• Fastsettelse av kontingent
• Innkomne forslag
• Valg av styre
• Valg til delemarkedskomité
• Valg av […]

Slideshow

AMK ”stenger driften”

Som følge av corona-epidemien og alle tiltak som har vært satt i gang i den forbindelse, har styret i AMK (på e-post-møte) bestemt at alle arrangementer som AMK er helt eller delvis ansvarlige for, blir avlyst.

I første omgang gjelder dette frem til 1. juli 2020, og det vil komme mer informasjon når denne datoen nærmer seg.

Foruten medlemsmøtene etter påske, vil denne avlysingen også gjelde Vårmønstingen i Kristiansand 2. mai, Kristi Himmelfartstreffet i Froland 21. mai og Kvinesdalsturen 7. juni.

Vi beklager dette sterkt, men ser ingen annen løsning. Vi håper noen av høstens planlagte arrangementer kan finne sted.

Med hilsen

Styret i AMK