Orientering om den nye LMK-forsikringen

Som det har blitt gjort oppmerksom på tidligere gjennom Fjærbladet og også ad andre kanaler, har LMK, som AMK er tilknyttet, gjort endringer i LMK-forsikringen. Hovedendringen består i at man har byttet samarbeidspartner fra WaterCircles til IF, og det betyr at det også er kommet inn andre endringer som vi må merke oss.

De som har LMK-forsikring allerede
De av våre medlemmer som allerede har LMK-forsikring på sine veterankjøretøy og som ikke har skiftet over til IF etter nyttår, har fortsatt forsikringen i WaterCircles. Det er naturligvis helt frivillig om man vil opprettholde denne forsikringen eller om man vil overføre den til IF for dermed fortsatt å ha LMK-forsikring. For i og med at LMK ikke lenger har noen forbindelse med WaterCircles, kan deres forsikring ikke lenger kalles for LMK-forsikring.

Styret i AMK anbefaler at våre medlemmer støtter opp om LMK ved å fortsette å ha forsikringen gjennom dem, og da altså fra nå av i IF. De av våre medlemmer som ennå ikke har foretatt noen flytting, og som ønsker å flytte forsikringen til IF og dermed beholde LMK-forsikringen sin, kan enklest gjøre dette ved å kontakte han som IF har gitt ansvaret for LMK-forsikring i vårt område. Han heter Glenn Pedersen, se kontaktinfo nederst i artikkelen.

Pedersen ordner også opp i å si opp den utgåtte forsikringen, og dersom du da har penger til gode fra tidligere forsikringsselskap, vil du få disse pengene i retur. Dessuten vil du bli overført som kunde hos det IF-kontoret som ligger nærmest ditt bosted, eller et annet IF-kontor dersom du ønsker det av en eller annen grunn.

Dersom du foretrekker å gjøre det enda enklere, kan du benytte fullmaktsskjemaet på side 11, og sende dette til IF.

De som ennå ikke har skaffet seg LMK-forsikring
Alt for mange av våre medlemmer har ennå ikke forsikret sine veteraner gjennom LMK. Her kan vi ikke gjøre noe annet enn å anbefale også disse å kontakte Glenn Pedersen, som nevnt ovenfor her. Og nå er det blitt mye enklere å tegne veteranforsikring, bare les i neste avsnitt!

Interessante endringer i fremgangsmåten
Gjennom mange år og med flere samarbeidspartnere har LMK-forsikringen bare kunne bli tegnet ved å foreta en besiktigelse av kjøretøyet, med bilder og skjema til utfylling. Nå er dette blitt veldig mye enklere. Det trenges ikke besiktigelsesskjema, og det trenges ikke bilder. Nå er det rett og slett bare å ringe Glenn Pedersen og melde inn kjøretøyet! Men det gjelder ikke alle! Kjøretøy med verdi over 300.000 kr. skal fortsatt besiktiges slik det har vært gjort tidligere, og da er det bare å kontakte en av våre dyktige besiktigelsespersoner (se liste på side 2) så blir det ordnet fort og greit, som alltid.

De som har forsikring i IF
En interessant sidevirkning av den nye avtalen er at de av våre medlemmer som fortsatt har veteranen forsikret i IF, kan flytte denne over til LMK-forsikring uten at det gir noen som helst endringer for dem. Derimot vil LMK tjene litt på det, og det synes vi er veldig greit. Og enda viktigere, de som har forsikring på hus og hytte og hverdagsbil og hva det nå er hos IF, kan også legge dette inn hos LMK-forsikring uten at det gir ekstra utgifter for dem. Det medfører bare fordeler for alle parter, så AMK oppfordrer alle våre medlemmer med kundeforhold i IF om å gjøre det.

IF har pr. i dag nesten 25% markedsandel i Norge, og statistisk burde det si at en fjerdepart av AMK sine medlemmer er kunder i IF. Vi håper mange av dere følger opp det vi har skrevet her! Det vil heller ikke ha noen økonomiske konsekvenser for den agenten dere bruker i dag.

De som ønsker å fortsette i WaterCircles
Noen av våre medlemmer ønsker muligens å fortsette som kunde hos WaterCircles. Det er selvfølgelig ikke noe problem. WaterCircles har jo i samarbeid med KNA utarbeidet et konsept med KNA Veteranforsikring som, i alle fall for øyeblikket, har de samme økonomiske betingelser som LMK-forsikringen. Ulempen er – så langt – at dersom det oppstår noen uenigheter med forsikringsselskapet i forbindelse med en skade, kan ikke LMK med sin ekspertise gå inn som part i saken.

Ved tegning av KNA Veteranforsikring må det fortsatt foretas besiktigelse og tas bilder på samme måte som tidligere, da disse representerte LMK, for alle kjøretøy uansett verdi.

Kontaktinfo
For AMK sine medlemmer er det altså som nevnt Glenn Pedersen som skal kontaktes. Han sitter på IF sitt kontor i Frolandsveien 6 i Arendal, han har telefon 488 50 177 og kan også kontaktes på epostadressen glenn.pedersen@if.no

Alternativt kan fullmaktsskjemaet på side 11 benyttes.