Terminliste 2018

Januar:
9. Medlemsmøte sentrum
16. Medlemsmøte øst
31. Medlemsmøte vest

Februar:
20. Årsmøte, Kristiansand
28. Medlemsmøte vest

Mars:
13. Medlemsmøte sentrum
20. Medlemsmøte øst
21. Medlemsmøte vest

April:
10. Medlemsmøte sentrum
17. Medlemsmøte øst
25. Medlemsmøte vest

Mai:
5. Vårmønstring, Øvre Torv – Kristiansand
10. Kristi Himmelfartsturen

Juni:
3. Kvinesdalsturen
9. AMKs Hovedløp

Styret tar forbehold om at datoer
kan endres eller fjernes ved behov.