Alle innlegg av amk

TILBUD OM SIKKERHETSSJEKK AV VÅRE KJÆRE BILER

I klubben vår har vi alt fra blivende klassikere til biler som er så gamle at de dermed slipper EU-kontroll, og andre er godkjent som bevaringsverdige og slipper av den grunn EU-kontroll. Bilene som omfattes av EU-kontroll-ordningen er derfor ikke så viktige I denne sammenheng som de de som ikke omfattes av ordningen. Mange har nok registrert bilen som bevaringsverdig nettopp for å slippe unna EU-kontroll. Ofte er det harmløse ting som er årsak til dette, som oljelekkasjer som ikke har med sikkerhet å gjøre, men mer med forurensning. Dette er arbeidskrevende å utbedre, men som sagt har det ikke noe direkte med sikkerhet å gjøre.

Noen av oss kjøper veteranbiler uten å ha nok kunnskap om både vedlikehold, reparasjon, drift/bruk av kjøretøyet osv.

En som selv har restaurert et kjøretøy kjenner dette bedre enn en som har handlet på finn.no. Snittalderen på eierne av de eldste bilene blir ofte også høyere for hvert år og kanskje brukes kjøretøyene mindre og blir i noen tilfeller mer utsatt for bensinlekkasjer, bremseutfordringer, gamle dekk som kan være farlige i f.eks. regnvær mv. Etanolholdig bensin (95 oktan) kan ødelegge eldre bensinslanger og andre vitale gummideler som pakninger osv i en motor og føre til brann. Derfor er det viktig å følge nøye med på lukt og/eller rene lekkasjer for å forebygge slike ting.

Derfor har spørsmålet om en frivillig, gjerne årlig, sikkerhetssjekk av bilene blitt mer og mer aktuelt. Rjukanulykken satte fart i arbeidet med å få i stand en ordning. Noen av årsakene der var muligens at bilen ikke hadde blitt tilstrekkelig vedlikeholdt rent teknisk. Det er viktig for oss alle at våre medlemmer har trafikksikre biler til beste for øvrige trafikanter og ikke minst oss selv og dem som er med i bilen.

Selvfølgelig er alle veteranbilentusiaster opptatt av at bilene er i god teknisk stand, men det er ofte slik at helt objektive fagfolk hvert eller annethvert år bør ta en sjekk.

DERFOR:
Agder Motorhistoriske Klubb og flere av de øvrige veteranklubbene på Sørlandet har fått til en egen avtale med Asbjørn`s Bilverksted, Fyresmoen, 4790 Lillesand, tlf 372 75 050, mailadresse post@asbjornsbilverksted.no. (Autorisert bilverksted for opp til 7500 kg).

Sikkerhetssjekken vil være inspeksjon av dekk, styring/forstilling (herunder styrekuler mv), bakstilling, bremser herunder bytte av bremsevæske, se etter lekkasjer osv. Alt dette for kun kr 500,- inkludert mva.

Hvis man avdekker noe som må tas tak i vil verkstedet gi et tilbud på dette til medlemmet.

LMK, som Agder Motorhistoriske Klubb er tilsluttet, i har også nylig fått til en landsdekkende avtale med NAF (se LMK.no nyhetsbrev 6/2020) som man tar sikte på skal gjennomføres hvert femte år og som koster kr. 1295,- for de som ikke er NAF-medlemmer og kr. 1095,- for NAF-medlemmer. Her tar man kontakt med nærmeste NAF-senter. Men les mer på lmk.no. 

Det arbeides i skrivende stund også for å få til en avtale med et bilverksted litt vest for Kristiansand. Dette kommer vi tilbake til når det hele er avklart.

Vi håper at flest mulig benytter seg av disse tilbudene slik at vi kan ferdes sikkert på veiene til glede for våre medtrafikanter og oss selv.

Formannen svarer

Det er andre tider enn det vi er vant til i mai. Ingen arrangementer kunngjort her på side 3, i alle fall ikke på lange tider, og de som står her, vet vi ikke en gang om vil bli gjennomført.

Fjærbladet har tatt en prat med AMKs formann Håkon Omland om hvordan egentlig ståa er for klubben nå.

Det ble ikke noe greit, dette, Håkon?

Nei, det gjorde ikke det. Vi håpet i det lengste at denne epidemien var noe som ville gå fort over, men da vi først måtte avlyse den bestilte turen til Fredericia med 55 AMKere, så måtte vi se i øynene at her blir aktiviteten lav fremover.

Styret besluttet derfor å avlyse alle arrangementer frem til 1. juli, og så håper vi at det skal være mulig å komme forsiktig i gang etter det. Og uansett kan vi jo glede oss ekstra mye til neste år når dette året ble så dårlig.

Vi kan jo kjøre oss en tur, ikke sant?

Jo da, det er det ikke noe i veien for, og det vil jeg anbefale for alle. Det er jo fredelig og greit å kjøre en tur med det gamle kjøretøyet. Men det er ikke så greit hvis det blir for mange som kjører sammen, for det er jo svært mange som følger med, og vi vil jo nødig at verken AMK eller veteranbevegelsen i sin helhet skal få dårlig ord på seg blant folk om å være noen som ikke bryr seg om retningslinjene og ikke tar hensyn til den situasjonen vi alle befinner oss i.

Men det blir jo dårlig med kontakt mellom AMK og alle de over tusen medlemmene på denne måten?

Ja, dessverre, det gjør det. Og for i alle fall å bøte litt på det har styret sagt seg enige i at vi gir ut ett ekstra nummer av Fjærbladet i år, for på den måten å holde kontakten med alle våre folk. Det er greit at folk skal vite at vi jobber med sakene og allerede er i gang med planleggingen av neste år.

Skal det skje noe spesielt neste år?

Ja, i 2021 er det igjen det tradisjonelle Rallye Tronåsen som vi arrangerer sammen med Gammelbilens Venner i Stavanger. Der kommer det nok til å bli mye folk! Og så er det jo de faste postene da, alle de vi har gått glipp av og kanskje vil gå glipp av i år, vi har vårmønstringen, Kvinesdalsturen, Kristi Himmelfartstreffet, bygdedagene i Åseral, Setesdalstreffet og ikke minst Birkelandsmarkedet. Men det håper vi at vi får lov til å arrangere i år også.

Hvordan holder du medlemmene oppdatert?

Nå kommer det ut et nytt nummer av Fjærbladet i begynnelsen av juli, tenker jeg. Der vil det bli oppdatert oversikt over våre arrangementer. Og dessuten har vi jo vårt ypperlige SMS-system som vi kan bruke til å informere alle om det som skjer.

Noe mer til slutt, Håkon?

Jeg er overrasket over hvor mange nye medlemmer AMK har fått de siste månedene til tross for forholdene. Det er veldig hyggelig. Alle er velkommen i AMK, til et godt miljø og mange gode tilbud til medlemmene!
Til slutt vil jeg bare oppfordre dere alle til å ta vare på hverandre, og bruke tiden på å være sammen med de nærmeste, samt kanskje gjøre noen oppgraderinger på kjøretøyet og sjekke de viktigste funksjonene som bremser, styring og lys.

Vi satser på at dette går over!

Så var det denne forsikringen, da…..

Som alle sikkert har fått med seg, tilbyr AMK en usedvanlig god veteranforsikring gjennom vår tilslutning til LMK (Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyklubber) som har en avtale med IF om forsikring av våre fine kjøretøyer, både på to og fire hjul.

Det er litt overraskende at over halvdelen av AMKs medlemmer ikke benytter seg av denne enestående muligheten til både å få en god forsikring og i tillegg en forsikring som er virkelig rimelig. Og i tillegg er det for de fleste kjøretøyene blitt mye enklere å tegne en slik forsikring, siden alle kjøretøy med en verdi opp til 300.000 kr. slipper unna besiktigelse.

For den utvidede forsikringen, altså de kjøretøyene som har en verdi over 300.000 kr., vil det fortsatt være nødvendig med besiktigelse og fotografering. På side 2 i hver utgave av Fjærbladet står det liste over AMK sine besiktigelsespersoner som kan kontaktes for å ordne med besiktigelse og fotografering.

LMK Helforsikring dekker ansvar, kasko og redningsforsikring for hele Europa. Det er ingen begrensning på årlig kjørelengde.

I tillegg til den ordinære Helforsikringen som gjelder for kjøretøy eldre enn 30 år, tilbys det også en ordning for ”blivende klassikere”. Disse må besiktiges på samme måte som ved Helforsikring. Det kreves at kjøretøyene som skal forsikres er mellom 15 og 30 år gamle, er i original stand og ikke minst i riktig god stand. For å få en blivende klassiker-forsikring må den som skal ha forsikringen også ha en Helforsikring fra tidligere.

Blivende klassiker-forsikringen har en kjørelengdebegrensning på 5.000 km. pr. år. Det kan også stilles andre krav med tanke på blant annet oppbevaring. Vi går ikke i detalj her, de som er interessert i en slik forsikring kan spørre og får da svar.

I tillegg tilbys det en lager- og restaureringsforsikring som kan tegnes for kjøretøy som er eldre enn 15 år. Denne forsikringen gjelder først og fremst kjøretøy som ikke er registrert, som lagres i påvente av å bli 30 år eller er under restaurering. Hvis et kjøretøy som er under restaurering sendes til verksted, salmaker, lakkering og lignende som en del av restaureringsprosessen, dekker forsikringen også transport til og fra disse stedene.

Skal et kjøretøy restaureres i utlandet, kreves det en separat avtale med IF i hvert enkelt tilfelle. Det må kontrolleres at verkstedet som skal utføre arbeidet, har sin egen ansvarsforsikring som dekker kjøretøyet mens det står på verkstedet.

Og så var det prisene, da!

Helforsikring for kjøretøy 1959 modell eller eldre, med verdi opp til 300.000 kr., koster det 465 kr. i året å forsikre. Er kjøretøyet verd mer enn 300.000, plusses det på 150 kr. for hver 50.000 verdien økes med.

Helforsikring for kjøretøy 1960 modell eller nyere, med verdi opp til 300.000 kr., koster det 495 kr. i året å forsikre. Er kjøretøyet verd mer enn 300.000, plusses det på 150 kr. for hver 50.000 verdien økes med. Det vil si at for eksempel en bil som er verd 600.000 til få en forsikringspris på 1.395 kr.

Blivende Klassiker-forsikring koster 1.800 kr. i året for verdi inntil 300.000, her med en økning på 200 kr. for hver 50.000 verdien økes med ut over 300.000.

Mopeder og lette motorsykler har vel sjelden en verdi over 300.000. Ett års forsikring av en slik koster 295 kr. Tunge motorsykler betaler som bil.

Lager- og restaureringsforsikring koster 295 kr. i året opp til 300.000. Er kjøretøyet verd mer enn 300.000, plusses det på 150 kr. for hver 50.000 verdien økes med, akkurat som i Helforsikring.

Egenandelene er like for alle typer veteranforsikring:

Kaskoskade for Helforsikring og Blivende Klassiker har en egenandel på 2.000 kr.
Brann, tyveri og glass-skader har en egenandel på 750 kr.
Redningsforsikringen har egenandel på 200 kr. når redningen skjer i Norge, og 500 kr. i resten av Europa.

Høres ikke dette ut som en god handel? Vi må jo huske på at selv om en har alle sine forsikringer i ett selskap, og dermed får ”mengderabatt”, vil de fleste selskaper ikke ha noe imot at et veterankjøretøy forsikres i et annet selskap, særlig når dette er veterankjøretøymiljøets eget selskap, og vi har aldri hørt om noen forsikringsselskaper som reduserer ”mengderabatten” av den grunn.

Derimot, når man har fått gjort en avtale om LMK-forsikring med IF, koster det heller ikke noe å få et tilbud på øvrige forsikringer. Vi som har LMK-forsikring, får jo svært gode rabatter hos IF også på våre øvrige forsikringer, og i tillegg får LMK en liten andel av vår forsikringspremie, slik at vi støtter veteranbevegelsen på den måten. Man kan nesten si at dette er forsikringsvarianten av Grasrotandelen i tippingen!

Dersom du som nå har hatt tålmodighet til å lese gjennom dette, og som ikke allerede har LMK Forsikring, nå blir nysgjerrig, enten det er for å forsikre veterankjøretøyet eller å utvide LMK-forsikringen til også å gjelde andre forsikringsobjekter, så er det bare å ta en telefon.

Nå er det slik at AMK har en egen kontaktperson hos IF. Han sitter på IFs kontor i Arendal, han heter Glenn Pedersen, og ham kan du ringe på telefon 488 50 177, eller du kan sende ham en mail til glenn.pedersen@if.no så får du svar på alt du lurer på!

Lykke til!

AMCAR og LMK forener krefter.

Tungvektere innen norsk kjøretøyhobby og kjøretøyhistorie står nå sammen.
Etter flere år med god dialog og godt samarbeid på enkeltsaker, har AMCAR og Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber funnet tiden inne for å formalisere et samarbeid. I april 2020 signerte styrene i AMCAR og LMK en formell samarbeidsavtale, som skal bringe de to organisasjonene nærmere hverandre.
Formålet med denne avtalen er at man gjennom aktivt samarbeid søker å bli en større, sterkere og bedre enhet for entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøy i Norge. Dette skjer gjennom et samarbeid hvor man tilfører hverandres organisasjoner kapasitet til å gjøre en bedre jobb for sine, til sammen, 88.000 direkte- og indirekte medlemmer samt 280 tilsluttede klubber, lag og foreninger.
Samarbeidet mellom organisasjonene avdekker mye felles historie. Forbindelsene mellom AMCAR og LMK går så langt tilbake som til stiftelsen av LMK. AMCAR var sammen med et knippe klubber stifter av LMK i 1978 – med virkning fra 1979. På slutten av 1980-tallet opphørte derimot samarbeidet – og organisasjonene gikk hver til sitt. I de senere årene har likevel begge organisasjoners styrer og administrasjoner konkludert med at det er til det beste for vår bevegelse – i en politisk og samfunnsmessig utfordrende tid – at man finner formelt sammen igjen. Begge organisasjonen er ideelle – eid av medlemmene, og begge jobber for retten til å kunne bruke og eie et entusiast-, hobby- eller motorhistorisk-kjøretøy uten urimelige hindringer fra myndigheter eller regelverk. De to organisasjonene har valgt en forskjellig tilnærming – der AMCAR ønsker å jobbe for de som har bil som hobby, så ønsker LMK å jobbe for det motorhistoriske og bevaringsverdige. Endringer i kjøretøymiljøet bidrar til at det er få eller ingen motsetninger i de to organisasjonenes ønsker og formål lenger – tvert imot. Ønsker og mål henger sammen og utfyller hverandre, og samlet skaper dette den bredden kjøretøymiljøet trenger for videre rekruttering og en levedyktig fremtid. Til slutt står alle i kjøretøymiljøet overfor de samme utfordringene og kreftene i samfunnet. Tid for å denne felles front er derfor nå!
For begge organisasjonene er det viktig å forene de to største miljøene; kjøretøyhobbyen og det motorhistoriske og bevaringsverdige, samt aktørene innen kjøretøyorganisasjoner. Dette for å få én tydelig og ensartet stemme for vår felles sak. AMCAR og LMK blir et felles talerør for kjøretøyspørsmål knyttet til entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøy i Norge. Det faktum at AMCAR styrkes i arbeidet for å gi de som har kjøretøyhobby gode medlemstilbud og LMK styrkes samtidig i jobben for bevaring og vern av norsk kjøretøyhistorie og motorhistoriske kjøretøy, vil styrke begge organisasjoner i å jobbe felles mot egne mål.

Fremtidens utfordringer for kjøretøymiljøene krever langt mer ressurser enn det de to organisasjonene i dag har hver for seg. Et samarbeid vil derfor styrke organisasjonenes evne til å kunne jobbe for sine medlemmer og deres formål. Dette skal blant annet skje gjennom:
– At man samarbeider i og om myndighetssaker, som er relatert til kjøretøyspørsmål.
– At man engasjerer seg for hverandre.
– At man opptrer felles på utvalgte treff, utstillinger, arrangementer og klubb-besøk.
AMCARs oppmykning i formålsparagrafen om å omfatte hele bilhobbyen og LMKs oppmykende definisjon om motorhistorisk og bevaringsverdig, har banet vei for et tettere samarbeid mellom to ideelle organisasjoner til det beste for egne medlemmer av norske entusiast-, hobby- og motorhistoriske kjøretøyklubber i Norge. Samarbeidet gjør AMCAR/LMK til Norges suverent største bilorganisasjon for hobbykjøretøy og Norges nest største bilorganisasjon – uansett kjøretøygruppe.
President i AMCAR, Tore Tøtdal, uttaler om samarbeidet:
«Det er svært gledelig at AMCAR og LMK etter mange år har funnet sammen igjen, og inngått et formelt og forpliktende samarbeid. Interessene de to organisasjonene representerer har felles utfordringer, både når det gjelder utøvelse av disse interessene og når det gjelder rekruttering. Et godt og konstruktivt samarbeid mellom AMCAR og LMK er et svært viktig bidrag til en positiv utvikling for norsk kjøretøyhobby og -historie.»
Styreformann i LMK, Torbjørn Evanger uttaler om samarbeidet:
«Et hvert samarbeide må basere seg på gjensidig respekt og tillit mellom organisasjonene. Det føler jeg vi har oppnådd underveis, jeg ser derfor fram til et konstruktivt og godt samarbeid, til beste for våre medlemmer»

Ett problem løst!

Da jeg (altså redaktøren) kjøpte min kjære Mercedes var den ene nøkkelen nokså dårlig, låsstammen hang ikke helt sammen med plastknotten i enden, så den ble utnevnt til reservenøkkel. Etter hvert ble den andre nøkkelen likedan. Jeg forsøkte med lim. Det holdt ikke. Så forsøkte jeg med en loddebolt for å smelte plasten der den var sprukket opp. Det holdt et par uker.

Men nå har jeg funnet løsningen! Jeg avla et besøk hos AMK-medlem Christian Berge Haugen i Lås- og nøkkelservice her i Kristiansand. Han hadde riktig nøkkelemne, og det å kopiere den gamle nøkkelen var en smal sak som var gjort unna på minutter. Han fikk derfor laget to nye nøkler til meg, og begge passet som et skudd i alle bilens låser. Fantastisk!

Og så skulle jeg betale. Da Christian sa prisen, ble jeg noe overrasket og minnet ham om at jeg hadde fått to nøkler, ikke bare en. Men prisen var for to, og den var behagelig, for å si det svakt. Virkelig et hyggelig besøk, kan trygt anbefales til alle AMK-ere (og alle andre også, selvfølgelig!)

Den Gyldne Tændplug utdelt på årsmøtet!

Den Gyldne Tændplug, som er klubbens nest høyeste hedersbevisning, deles ikke ut hvert år. Snaut nok annethvert! Og etter gjeldende regler skal den bare deles ut til én person i året – maksimalt.

Vanligvis foregår utdelingen på klubbens årsmøte, og siden den som skal ha Tændplugen helst ikke skal vite om dette på forhånd, har styrets medlemmer mange ganger måttet streve for å finne gode grunner for at den som skulle tildeles Tændplugen faktisk dukket opp på møtet.

Vi har benyttet oss av ektefelle, kamerater og hva det nå måtte være, og denne gangen ble det antydet at det kanskje kunne være behov for en smule pianomusikk, og dermed var selvsagt Reidar Skaaland på pletten som alltid.

Reidar Skaaland har vært medlem i AMK siden 2008, han har sittet i styre og i valgkomitéen, han har vært en ivrig bidragsyter til Fjærbladet både med tekst og bilder, og han er veldig god til å møte opp på klubbens arrangementer og på andre veteran-arrangementer både innenlands og utenlands. Og så er han jo alltid villig når det gjelder musikalsk underholdning både av ham selv og med det at han kan skaffe til veie andre.

AMKs formann Håkon Omland la vekt på Reidars villighet og gode humør da han overrakte Den Gyldne Tændplug til en synlig overrasket mottaker.

Fjærbladet slutter seg til gratulantene!

Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020

Tid og sted : 11.02.2020, Offisersmessa
Deltakelse : 46 medlemmer

Saksliste

• Velkommen v/formannen
• Godkjenning av innkalling
• Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen
• Styrets årsberetning
• Regnskap
• Fastsettelse av kontingent
• Innkomne forslag
• Valg av styre
• Valg til delemarkedskomité
• Valg av kontrollkomité
• Valg av valgkomité

1. Godkjenning av innkalling
Formannen ønsket velkommen til årsmøtet.

2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen
Håkon Omland ble valgt til møteleder.
Rolf A. Sørbø ble valgt til referent.
Arne Paulsen og Arne Hagen ble valgt til å signere protokollen.

4. Styrets årsberetning
Bernt Erik Olsen leste årsberetningen som var publisert i Fjærbladet nr. 1/2020. Det kom ingen kommentarer og årsberetningen ble godkjent.

5. Regnskap
Bernt Erik Olsen leste opp regnskapet som var publisert i Fjærbladet nr.1/2020. Dette viser et underskudd i 2019 på 1.774,71. Underskuddet skyldes i hovedsak avskrivninger på tidligere investeringer som avskrives over 4 år. Driften gikk i overskudd med ca kr 18.000. Egenkapital ved årsskiftet var kr. 423.605,78.
Kontrollkomiteen har hatt en gjennomgang og fant ingen feil og mangler.
Det kom ingen videre spørsmål til regnskapet og det ble godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent
Styret har innstilt på at kontingenten videreføres på samme nivå. Det ble vedtatt.

7. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
Det har ikke kommet inn noen forslag.

8. Valg av styre
Trond Rane leste valgkomiteens innstilling.
Styreformann Håkon Omland har sagt seg villig til å fortsette og ble gjenvalgt for ett år.
Av de øvrige, var følgende var i år på valg:
Styremedlem Ånund Lunde

Styremedlem Rolf Arild Sørbø

Styremedlem Oddvar Iveland

Varamann Torstein Knutsen
Ånund Lunde har valgt å stille plassen til disposisjon og valgkomiteens innstilling ble da Rune Ludvigsen. De øvrige på valg har sagt seg villig til å fortsette. Det kom ingen andre forslag og valgkomiteens innstilling ble vedtatt

Kommende styre blir da:
Formann: Håkon Omland gjenvalg for 1 år 

Styremedlemmer: Rolf A. Sørbø gjenvalg for 2 år

Oddvar Iveland gjenvalg for 2 år

Inge Bråtlund ikke på valg

Tor Sigurd Skåre ikke på valg

Rune Ludvigsen valgt for 2 år

Varamenn: Torstein Knutsen gjenvalg for 2 år 

Aslak Berntsen ikke på valg9. Valg av delemarkedskomité
De som var på valg i komitéen, har sagt seg villig til å fortsette. Dette ble foreslått av valgkomitéen og godkjent i årsmøtet.
Delemarkedkomitéen består da videre av:
Knut Suggelia Gjenvalg for 2 år

Ånund Lunde Ikke på valg

Tor Sigurd Skåre Gjenvalg for 2 år

Trond Rane Ikke på valg.

10. Valg av kontrollkomité
Innstillingen for kommende år var:
Ånund Lunde valgt for 2 år

Arne Øydna Ikke på valg
Innstillingen ble vedtatt.

11. Valg av valgkomité
Valgkomité har vært Reidar Skaaland, Harald Høyland og Trond Rane.
Valgkomiteen ble foreslått gjenvalgt, og det ble vedtatt.

_________________ ____________________ __________________
Rolf A. Sørbø Arne Paulsen Arne Hagen
Referent

Årsberetning for Agder Motorhistoriske Klubb 2019

I 2019 har AMK’s styre bestått av følgende personer:
Formann: Håkon M. Omland
Nestformann: Ånund Lunde
Sekretær: Rolf A. Sørbø
Styremedlemmer: Bjarne B. Rysstad, Tor Sigurd Skåre, Inge Bråtlund
Varamedlemmer: Oddvar Iveland, Torstein Knutsen, Aslak Berntsen

Styret har engasjert Bernt Erik Olsen som forretningsfører for AMK. Han har ansvaret for klubbens økonomi (herunder kontingent og medlemsmatrikkel), Fjærbladet (redaksjon og distribusjon) og en generell sekretærfunksjon for klubben.

I løpet av året har det vært 7 styremøter der også varamedlemmene og forretningsføreren har deltatt.

Høsten 2019 ba styremedlem Bjarne B. Rysstad seg fritatt fra styrevervet av private grunner. Dette ble akseptert og varamedlem Oddvar Iveland rykket da opp som fast styremedlem for resten av perioden.
Medlemsmøter
Det har så langt det har vært praktisk mulig blitt arrangert månedlige medlemsmøter både i øst-, vest- og sentrumsregionen i vinterhalvåret. Det har også blitt arrangert flere møter i Setesdal. Oppmøtet har stort sett vært brukbart, selv om det kan synes å være lavt i forhold til antall medlemmer i klubben.
Siden Fjærbladet utgis bare seks ganger årlig har dert vært vanskelig å kunngjøre medlemsmøtene med detaljert program så lang tid i forveien som påkrevet. SMS brukes derfor til informasjon til medlemmene og påminning om møter og arrangementer.
Styret er fortsatt takknemlige for innspill og idéer om innholdet på møtene for å gjøre disse mest mulig interessante for flest mulig av medlemmene.

Investeringer og økonomi
Økonomien er tilfredsstillende, selv om de siste årene har vist underskudd på driften, først og fremst på grunn av avskrivninger på foretatte investeringer, blant annet i telt og profilerings-artikler.
Driften i 2019 har gått tilnærmet i balanse.

Jubileumsfest
I og med at klubben feiret 40 års jubileum i 2019 ble det holdt en jubileumsferst i etterkant av årsmøtet, hvor litt over 100 medlemmer deltok. Det ble et svært vellykket arrangement, det var alle enige om.
Arrangementer
Årsmøtet 2019 ble gjennomført 22. mars med 44 stemmeberettigede medlemmer til stede. Styret ble i sin helhet gjenvalgt.
Vårmønstringen ble dette året arrangert på Torvet i Kristiansand i et flott vårvær lørdag 11. mai. Hele 270 kjøretøy hadde møtt frem i det flotte været, og svært mange utenforstående tilskuere dukket opp og så på alle de fine kjøretøyene. Det ble utdelt hele 10 restaureringsplaketter, fordelt på 1 scooter, 1 lastebil og 8 personbiler.
17. mai deltok veterankjøretøy på arrangementene i mange kommuner på Agder.
Kristi Himmelfarts-turen i Froland ble også i 2019 arrangert på Kringla idrettsanlegg i Froland. Etter det vi fikk opplyst møtte det frem nesten 500 kjøretøy i et nokså regnfullt vær. Fra mange steder rundt i Agder ble det arrangert felles kjøring til og fra Froland.
Kvinesdal-turen 2. juni gikk i år til Sirdal og over Suleskar til Rysstad, og samlet drøyt 20 biler i et ikke helt godt vær.
LMK-konvoien ble i vårt område arrangert 5. juni. Dessverre var oppmøtet mindre enn magert, noe som nok skyldes at det var en vanlig hverdags formiddag.
Bygdeutstillingen i Åseral 14. juli hadde som tidligere år invitert AMK til kompespising og veteranbilutstilling, og før dette var det AMK-gudstjeneste i Åseral kyrkje. Været var fint, kirken var fullsatt, som vanlig, og totalt var det nesten 250 veterankjøretøy som deltok denne dagen. Etter kirkegangen var det bygdeutstilling, kremmermarked og komper for de som ønsket det.
Setesdalstreffet 2018 ble som vanlig arrangert på Rysstad, i år lørdag 20. juli. Etter en forsiktig start i 2012 har oppslutningen bare blitt bedre og bedre. I år var det over 200 kjøretøy, herav gledelig mange tohjulinger.
Hovedløpet var i år blitt til Jubileumsløp og hadde start i Flekkefjord 3. august, hvor det hadde møtt frem 150 biler og en håndfull tohjulinger. Løypa gikk over Tronåsen og med mål i Kvinesdal sentrum, hvor det ble servert middag sponset av Handelsforeningen i Kvinesdal. Været var upåklagelig og arrangementet ble gjennomført på en helt prikkfri måte.
Delemarkedet på Birkeland ble avviklet på vanlig måte 17. august. Været var dessverre direkte ufyselig til tider, noe som førte til betydelig svikt i antall utstillere og en viss svikt også i antall besøkende. Av veteraner var det et par hundre personbiler + en del lastebiler og tohjulinger som møtte frem. Det økonomiske resultatet ble svakere enn på mange år, så vi håper på bedre vær i 2020.
Brokelandshei-dagene hadde også i år godt vær, og det var god oppslutning om veterantreffet både lørdag og søndag.
Dyrskuet i Lyngdal ble som alltid arrangert første helga i september og her hadde AMK som vanlig minst én finger med i spillet, med utstilling av gamle traktorer, maskiner og stasjonærmotorer. Her blir klubben godt markedsført, og det er svært positivt. Været viste seg ikke fra sin beste side på fredagen, men tok seg opp utover helga, så både lørdag og søndag var det over 50 veterankjøretøy på AMK-standen.
Sensommerturen i øst 22. september, som markerer avslutningen på den aktive kjøresesongen, fikk i 2019 noe bedre vær enn de siste par årene, og dermed var oppslutningen også langt bedre med nærmere 200 kjøretøy samlet på det ”faste” stedet på Øynaheia.
I Åmli har en gruppe veteranentusiaster med tilknytning til AMK fortsatt sine månedlige treff i sesongen, hvor det har vært god oppslutning.
AMK Vest har hatt en del ”onsdagsturer” rundt i distriktet med god oppslutning.
Julemøter er blitt arrangert både i Setesdal, i Froland, i Kristiansand og i Lyngdal. Av plassmessige hensyn er det forhåndspåmelding til disse arrangementene, og oppslutningen var som vanlig god. Det er ”først til mølla”-prinsippet som gjelder, så det er viktig å være tidlig ute når arrangementene kunngjøres i Fjærbladet!
I tillegg har AMK-medlemmer deltatt på en rekke eksterne løp og treff i inn- og utland. En del av disse har det vært reportasjer fra i Fjærbladet. AMK arrangerte i oktober en tur til Tyskland med besøk på bilmuseer, også dette året, siden det ble så vellykket i 2018.. Det arbeides nå med en ”museums-tur” til England høsten 2020.

Fjærbladet
kom ut med 6 ordinære utgaver i 2019. Som i fjor har bladet også dette året hatt varierende sidetall, ut fra tilgangen på stoff. Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til bladet! Det satses fortsatt på Fjærbladet som den viktigste informasjonskilden og bindeleddet til medlemmene. Det legges derfor ned mye ressurser og arbeid for å gjøre bladet så attraktivt som mulig. Opplaget er for tiden 1.150.
Etter den gode mottakelsen jubileumskalenderen fikk da den kom ut for ett år siden, bestemte styret at AMK vil fortsette å gi ut slik kalender årlig så lenge vi kan få dekket utgiftene ved sponsing. Kalenderen følger Fjærbladets julenummer til alle medlemmer.
Det fortsatt sterkt ønskelig at medlemmene oppgir sin epost-adresse til vårt register. Likeså er vi svært takknemlige for å få tilsendt adresseendringer når dette er aktuelt.

Hjemmesiden på Internett
Det ble i 2015 etablert ny hjemmeside på Internett, hvor det allerede er ganske stor trafikk. Etter noen innkjøringsproblemer har klubben nå fått ett av våre medlemmer til å påta seg ansvaret for den tekniske delen av driften av hjemmesiden, og den er nå blitt et meget godt redskap for informasjon.
AMK er også representert med egen klubbside på Facebook, med 1.723 følgere pr. nyttår.

Grasrotandel
Norsk Tipping har innført et opplegg som gir tippepenger direkte til den enkelte klubb, basert på at interesserte registrerer klubben som sitt valg på tippekortet. Den valgte klubben får da 5 % av det beløp det tippes for.
AMK kom med i ordningen i august 2009 og det er nå blitt 72 personer som støtter AMK med Grasrotandelen. Dette er en grei og arbeidsfri ekstrainntekt og styret håper at enda flere av medlemmene vil melde seg på denne ordningen fremover. Fra august 2009 og ut 2019 har klubben totalt fått over 150.000 kr. fra Grasrotandelen.
Styret synes det er beklagelig at ikke mer enn 72 av klubbens over tusen medlemmer slutter opp om dette, og oppfordrer flere til å gjøre AMK til sitt Grasrotprosjekt. Samtidig vil styret takke de 72 som gir klubben et ekstra godt økonomisk løft.

Forsikring
Fra 1. januar 2018 har som kjent IF overtatt driften av LMK forsikring. AMK er blitt tildelt en egen kontaktperson for vår klubb, og han sitter hos IF i Arendal og har vært med på flere av våre møter allerede. Styret anbefalte etter en helhetsvurdering medlemmene om å overføre sin veteranforsikring til IF, som nå er det eneste selskapet som leverer LMK Forsikring slik vi kjenner den gjennom mange år.
Vi har fått vite at AMK er den klubben hvor flest medlemmer støtter opp om LMK Forsikring gjennom IF, og det føler vi nok at vi kan være litt stolte av. Samarbeidet med vår kontaktperson er aldeles utmerket. I tillegg til den rimelige veteranforsikringen får kunder i LMK Forsikring ekstra rabatter på sine eventuelle øvrige forsikringer i IF, så det kan være tale om betydelige besparelser for den enkelte.
Styret er imidlertid fortsatt litt forundret over at det er såpass mange av våre medlemmer som ikke benytter seg av dette tilbudet i det hele tatt, og vil arbeide videre for å informere enda bedre om LMK-forsikringens store fordeler og lave priser.
Medlemmer
AMK hadde ved årsskiftet 1.061 medlemmer. Tilveksten har vært svært bra i 2019, men dessverre har også en del medlemmer blitt strøket av ulike grunner.

Styret håper at AMK får enda flere medlemmer, både yngre og eldre, i årene som kommer. Det finnes mange veteraneiere på Sørlandet som ikke er medlemmer i klubben, men som likevel deltar på våre arrangementer. Det er et mål for styret å få flest mulig av disse til å tegne seg som medlemmer i AMK.

Mange av medlemmene i AMK har i årevis trofast stilt opp som medhjelpere og funksjonærer ved klubbens arrangementer. At de samme personene blir spurt gjentatte ganger, må sees på som en kompliment for vel utført jobb. En hjertelig takk til alle villige hjelpere! Men det er alltid plass til flere, og alle hjelpende hender, føtter og hoder er til enhver tid svært velkomne!
Styret vil igjen oppfordre medlemmene til å komme med forslag og innspill til nye eller eksisterende aktiviteter, og til aktuelle temaer for våre medlemsmøter.

Styret vil med dette takke for året som er gått og ser frem til mye hygge med veteranhobbyen også i 2020.

En hjelp i nøden…..

Mange av oss veteraneiere har nok med en viss irritasjon opplevd at det nyinnkjøpte veterankjøretøyet bare er blitt levert med én tenningsnøkkel, dørnøkkel eller begge deler. Det er i grunnen ikke noe greit. Og enda verre er det selvsagt hvis man så går hen og mister nøklene. Det er ergerlig nok å miste eller rote bort en nøkkel hvis man har en til på lur, men har man ikke det, er man ille ute.

Nå er det vel slik at det er svært få, om noen, som vil innrømme at de somler bort nøkler! Men uansett, har man bare ett nøkkelsett, kan det være veldig lurt å skaffe seg ett sett til. Og da har vi en hjelp i nøden midt i vårt eget distrikt!

Christian Berge Haugen og hans firma Lås- og nøkkelservice har svaret på våre problemer. Han har i sin butikk massevis av nøkkelemner til bilnøkler. Han kan lage nøkkelkopier av nesten hva som helst av gamle biler, men de må være gamle! For, som han sier, de bilene som er så ”nye” at de har låsemekanismer med elektronikk, kan han ikke gjøre noe særlig med. Men det meste fra åttitallet og hundre år bakover, det er det svært store muligheter for at han kan fikse.

Lås- og nøkkelservice holder til i Solbygg, en velkjent adresse for oss kristiansandere. Kanskje ikke så opplagt for AMK-medlemmer fra Søndeled, Rysstad og Moi, så vi nevner at den korrekte adressen er Agder Allé 4, og det er altså sentralt på Lund rett øst for Kristiansand sentrum. Kanskje hadde det vært en tanke å avlegge et besøk der hvis du mangler en nøkkel eller to?

Det er jo selvfølgelig ikke bare bilnøkler de har i den butikken. Her er husnøkler og andre former for nøkler i tusenvis, kanskje titusenvis, til og med systemnøkler har han anledning til å håndtere og kopiere. Og her er hengelåser, nøkkelløse låser, postkasser med elektronisk lås og masse annet til faget henhørende.

Fjærbladet vil anbefale de som har noen nøkkelspørsmål, å stille disse spørsmålene til Christian hos Lås- og Nøkkelservice. Og som sagt, en reservenøkkel eller to er alltid kjekt å ha!

Rabarbra som rustfjerner?

”Mekkespesialist” Jim Lundberg i det svenske veteranbilbladet Classic Motor skrev nylig om en prøve han hadde gjort. Han hadde fått et tips fra en kjenning om at rabarbra var bra til rustfjerning og gjorde derfor et aldri så lite eksperiment.

Jim kappet stilkene i biter, blandet med litt vann og kjørte det i en foodprocessor til det ble en sørpete masse, nærmest som en grøt. I denne massen puttet han da rustent jern og oksydert messing. Etter 24 timer i dette ”badet” med påfølgende renvasking, viste det seg at resultatet var bra. Rusten på jernet var borte og messingen var ren og pen.

Eksperimentet ble gjentatt med rabarbrablader. Det virket også utmerket på messing, men ikke på jern.

Lykke til!